KRETSTING 2020

Postet av Innlandet bedriftsidrettskrets den 7. Feb 2020

Den 25. Mars er det kretsting

Innlandet Bedriftsidrettskrets innkaller til kretsting på Idrettens Hus, Kjonerud Ottestad: Onsdag 25. mars 2020 kl. 18.00

På kretstinget møter med stemmerett: - Kretsstyret

- Kretsens aktivitetsutvalg v/leder

- 2 representanter fra bedriftsidrettslag med inntil 50 medlemmer

- 3 representanter fra bedriftsidrettslag med over 50 medlemmer

Dessuten møter uten stemmerett

- Valgkomiteens medlemmer

- Kretsens daglige leder


Bedriftsidrettslagene har anledning til å stille med observatører til tinget så langt det er plass.

Forslag til tinget må være innkommet til kretsen innen 18. februar 2020.

Fullmaktskjema bes sendes til kretsen innen 1. mars 2020.

Tingdokumenter sendes ut en uke før tinget.

PÅMELDINGSFRIST ER 1. MARS


VI HÅPER PÅ GOD OPPSLUTNING, OG ØNSKER VEL MØTT TIL TINGET !


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.