INNKALLING TIL KRETSTING 6.4.2022, Innlandet Bedriftsidrettskrets

Postet av Innlandet bedriftsidrettskrets den 15. Mar 2022


Til Kretsstyret, Aktivitetsutvalg og Bedriftsidrettslag i Innlandet Bedriftsidrettskrets


INNKALLING TIL KRETSTING 6.4.2022

Innlandet Bedriftsidrettskrets innkaller til kretsting:

Onsdag 6.april kl. 18.00 på Idrettens Hus, Kjonerud Ottestad

På kretstinget møter med stemmerett: - Kretsstyret
- Kretsens aktivitetsutvalg v/leder
- 2 representanter fra bedriftsidrettslag med inntil 50 medlemmer
- 3 representanter fra bedriftsidrettslag med over 50 medlemmer

Dessuten møter uten stemmerett
- Valgkomiteens medlemmer
- Kretsens daglige leder

Bedriftsidrettslagene har anledning til å stille med observatører til tinget så langt det er plass.

Forslag til tinget må være innkommet til kretsen innen 16. mars 2022.

Vedlagt følger fullmaktsskjema, som vennligst bes returneres til kretsen innen 16. mars 2022

Tingdokumenter sendes ut en uke før tinget.

VI HÅPER PÅ GOD OPPSLUTNING, OG ØNSKER VEL MØTT TIL TINGET!

Med vennlig hilsen

Innlandet Bedriftsidrettskrets
Marte Jære Brandt (s)
leder

Fullmaktskjema kretsting 2022.docx (LAST NED)


HEDERSPRIS !

STATUTTER FOR INNLANDET BEDRIFTSIDRETTSKRETS HEDERSPREMIE

I statuttene for Innlandet Bedriftsidrettskrets hederspremie står det følgende:

«Premien kan etter forslag, vurdering og vedtak tildeles person som gjennom mange år har gjort en innsats innenfor utvalg eller krets, som idrettsutøver og tillitsvalgt, og som gjennom sitt eksempel og sin innsats har virket til bedriftsidrettens fremme.»

Forslag på kandidater til Innlandet Bedriftsidrettskrets hederspremie sendes til kretsen og kan komme fra krets, lag eller utvalg. Slike forslag skal være skriftlig begrunnet. Kretsstyret vurderer forslagene og gjør vedtak, samt foretar utdeling ved en passende anledning.

Med dette oppfordres kretsen, utvalgene og lagene til å komme med begrunnede forslag på kandidater. Forslagene må være oss i hende innen 16. mars 2022.

ILDSJELPRIS !

I statuttene for Innlandet Bedriftsidrettskrets ildsjelpris står det følgende:

«Ildsjelprisen kan tildeles en person som ved sin entusiasme, innsats og væremåte gjennom flere år har bidratt til å styrke bedriftsidretten i sitt lokalmiljø»

Forslag på kandidater til Innlandet Bedriftsidrettskrets Ildsjelpris sendes til kretsen og kan komme fra kretsstyret, lag eller utvalg. Slike forslag skal være skriftlig begrunnet. Kretsstyret vurderer forslagene og gjør vedtak, samt foretar utdeling ved en passende anledning. Forslag til kandidater bes sendt kretsstyret innen 16. mars 2022Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.